Samenvatting Statistiek

€ 7,50

A. HAVO 3

Inhoud:

 • Absoluut en relatief
 • Frequenties
 • Indeling in klassen
 • Het gemiddelde
 • De modus
 • De mediaan
 • Spreidingsmaten
 • Boxplot

B. HAVO 4

Inhoud:

 • Absoluut en relatief
 • Frequenties
 • Indeling in klassen
 • Het gemiddelde
 • De modus
 • De mediaan
 • Spreidingsmaten
 • Boxplot
 • Standaardafwijking
 • Onderzoeksvraag
 • Data verwerken
 • Histogram en frequentiepolygoon
 • Conclusies trekken